dgnovice133. Ход 20
Easoids


V svasie s otiezdom otdam rukovodstvo svoey rassoy.
Na vibor GMa.